Stockholms broar

Stockholm är en stad med en lång historia och så har även dess broar. Då Stockholm är beläget på en massa öar så är broar ett måste för trafikens framfart. Många av stadens broar är höga för att båtar ska kunna segla under och de har självklart ett inslag i stadsbilden. I den här artikeln kan du läsa mer om Stockholms broar.

Norrbron

Norrbron tar dig från Gamla Stan till Norrmalm och är Stockholms äldst bevarade stenbro. Det har dock funnits broar norrut redan under 1200-talet, men då inte på exakt samma plats som den nuvarande bron. Den nuvarande bron började byggas år 1787 och det var Kung Gustav III som lade grundstenen. Bron består av tre delar och den kompletta bron var färdig år 1807.

På den tiden var Norrbron mycket bred med sina 19 meter och bron blev populär för promenader tack vare sina trottoarer. Bron var även den första platsen i Stockholm att ha elektrisk belysning, samt första platsen för gaslyktor. Fram till 1870-talet var Norrbron den enda trafikförbindelsen från Gamla Stan till de norra delarna av staden. Under Norrbron ligger Medeltidsmuseet. Bron har renoverats på 2000-talet.

Skeppsholmsbron

Mellan halvön Blaiseholmen på Norrmalm och Skeppsholmen går Skeppsholmsbron. Det är en bro med en rik historia, den första bron stod klar redan 1640. Det var en träbro med vindbrygga som bekostats av amiralitetet som en del av stadens sjöförsvar. År 1789 byttes vindbryggan ut mot en klaff och en avgift infördes som skulle bidra till reparationer av bron. Denna bro kallades även Holmbron.

Denna bro förstördes år 1822 i en brand och fick därmed ersättas provisoriskt av en flottbro. Det var år 1861 som den nuvarande konstruktionen ersatte flottbron, bekostat av staten. Nuvarande bron är skapad av en konstruktion av stål och den är 165 meter lång och 9,5 meter bred. Broräcket är smyckat med gyllene kronor och endast envägstrafik är tillåten på bron, vilket sköts med trafikljus.

Andra broar

Det finns många andra gamla broar i Stockholm, som till exempel Djurgårdsbron som stod klar år 1897. Den har kolonner utsmyckade med fornnordiska gudar och ett gjutjärnsräcke. Det sägs att en bro har funnits på denna plats ända sedan tidigt 1600-tal, en bro som sedan har ersatts genom åren för att klara trafikbelastningen. Nu har bron två körbanor och breda trottoarer så att spårvagnar kan passera.

En annan bro i Stockholm är Vasabron som går mellan Norrmalm och Gamla Stan. Denna bro är ungefär 200 meter lång och den byggdes mellan 1875 och 1878. Den var mycket tekniskt avancerad för sin tid och använde bland annat ett fundament av undervattengjuten betong, samt brobågar i gjutstål vilka var Sveriges första av sitt slag. 1909 byggdes bron om för att spårvagnar skulle kunna trafikera den.

Sammanfattning

Stockholm är byggt på öar och därmed är broar ett måste för att människor ska kunna ta sig fram. Många av broarna har en rik historia, som exempelvis Norrbron och Skeppsholmsbron som du har kunnat läsa om ovan. Nästa gång du besöker Stockholm kan det vara värt det att ta en extra titt på broarna och imponeras av hur detaljrika och vackra de är.