Arkitektur

Arkitektur i Stockholm

Historien för arkitektur i Stockholm sträcker sig tillbaka till 1200-talet och kanske till och med tidigare än så. Stockholms bebyggelse har präglats av en vilja att utveckla staden till en modern stad för just den tidens levnadsplats. Arkitekturen har utvecklats beroende på bland annat sin plats mellan Mälaren och Östersjön, av Hansan, av stormaktstiden och industrialismen och senare av bilens och tunnelbanans uppkomst. Det som gör Stockholms arkitektur intressant är att den är välbevarad, då staden har undkommit krig till skillnad från många andra städer i Europa. Många av de större byggnaderna i Stockholm är inspirerade av utländska influenser. Bland annat för att många utländska arkitekter blev anställda att konstruera byggnader i staden under 1600- och 1700-talen.

De utländska influenserna fortsatte även på 1800- och 1900-talen, då mycket genom inspiration som de svenska arkitekterna erhöll när de gjorde studieresor till andra europeiska städer. På 1900-talet reste arkitekter från Sverige även till USA för att få inspiration till sina blivande konstruktioner. Vanligtvis kom de utländska trenderna till Sverige något senare och då anpassades de också efter svensk smak och svensk tradition. Den så kallade neoklassicismen blev den svenska gustavianska stilen och Swedish Grace är den svenska varianten av 1920-talets Art Déco. En annan nämnvärd sak med Stockholms arkitektur är att den länkas samman med infrastrukturen. Det finns också en öppen tävling för allmänheten om Årets Stockholmsbyggnad. Tävlingen arrangeras av Stockholms stad sedan år 2010.

Arkitekturskolan, Tham Videgård

Gamla stan

Den äldsta stadsdelen i Stockholm är Gamla stan och där finner man de äldsta byggnaderna och ruinerna i Stockholm. Där finns ruinen efter slottet Tre Kronor som uppfördes av Birger Jarl på 1200-talet. Det var först en borg och försvarsanläggning men utvecklades senare till slott och kungligt residens och det började kallas Tre Kronor efter år 1588. Slottet förstördes i en brand på slutet av 1600-talet och efter det uppfördes Stockholms slott på samma plats. I Gamla stan finns även rester av husgrunder från Helgeandsholmen och Helgeandsholmens kyrkogård som uppfördes på 1200-talet. Dessa hittades vid utgrävningar då man skulle bygga om riksdagshuset på 1970- och 1980-talen. Då hittades även rester efter stadsmuren från 1500-talet. Allt detta under jord.

De äldsta kyrkorna

De bevarade byggnaderna är oftast kyrkor eller kungliga byggnader. Boningshus av trä finns inte kvar men kyrkor och kungliga byggnader var byggda av mer hållbara material. Idag är det delar av Riddarholmskyrkan från 1280-talet som uppfattas som Stockholms äldsta. Riddarholmskyrkan blev monarkernas begravningskyrka. En annan gammal kyrka är Storkyrkan, som var monarkernas kröningskyrka. Båda dessa kyrkor har byggts om och till ett flertal gånger under åren. Utanför det som på den tiden var Stockholms stadsgräns finns Bromma kyrka från senare delen av 1100-talet, Spånga kyrka och Brännkyrka kyrka som alla tre räknas som några av de äldsta bevarade byggnadsverk i Stockholm. År 1430 benämndes Stockholm för första gången som Sveriges huvudstad. Områdena norr och söder om Gamla stan kallades Malmarna och där fanns endast enkla skjul och bodar.

Stormaktstiden

Under stormaktstiden som rådde mellan år 1600 och 1720 utvecklades staden till en riktig huvudstad med betydelse ute i Europa. Folkmängden ökade från att år 1635 ha bestått av 15 000 personer till att år 1685 bestå av 60 000 personer. 1600-talet var en tid för stor befolkningsökning och byggverksamhet. Expansionen behövdes nu styras upp och en stadsplanering började ta form. Stadsplaneringarna utvecklades av Clas Larsson Fleming på 1630-talet och influerades av renässansen. Det skulle vara rätvinkliga rutnät av kvarter och gator. På kort tid byggdes det snabbt och Stockholm ansågs nu vara en stad värdigt nog att kallas för en europeisk huvudstad. Vid mitten på 1600-talet började renässansstilen bytas ut mot fransk och italiensk smak.

Mitten av 1600-talet och framåt

Arkitekter från olika europeiska länder kallades till Stockholm för att konstruera byggnader. Riddarhuspalatset, vardagligt kallat Riddarhuset, ritades av en fransk arkitekt. Efter honom kom hans son och tyska Nicodemus Tessin den äldre och blev stora arkitekter med byggnader som till exempel Södra Stadshuset och Katarina Kyrka. Nicodemus Tessin d.ä. blev senare Stockholms och landets första stadsarkitekt. Under 1700-talet byggdes många slott i och utanför staden, såsom Stockholms slott och Drottningholms slott. Nu växte Stockholm långsammare och befolkning ökade inte längre. Man hade fortfarande en stadsarkitekt som hade insyn i stadens byggnationer. På slutet av 1700-talet inriktades en del bygge på kultur, önskat av Gustav III. Rika personer byggde på denna tiden malmgårdar, herrgårdsbyggnader som fungerade som sommarnöjen. Idag finns det fortfarande 38 malmgårdar bevarade, de flesta på Södermalm.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *